Wanneer is er sprake van huiselijk geweld?

Elk jaar hebben helaas nog steeds 200.000 Nederlanders te maken met een vorm van huiselijk geweld. Geweld in de huiselijke sfeer is de meest voorkomende vorm van geweld en heeft grote gevolgen voor de slachtoffers. 

Wat is huiselijk geweld?

Maar wat is huiselijk geweld eigenlijk? De woorden zeggen het al; geweld dat zich afspeelt in de huiselijke sfeer. Met de term huiselijk wordt de relatie tussen de betrokken personen bedoeld. Het geweld kan plaatsvinden tussen bijvoorbeeld partners, zussen of broers, ouders en kinderen. Huiselijk geweld kent veel verschillende soorten vormen zoals psychische mishandeling, fysieke mishandeling, verwaarlozing, overmatige controle, vernedering, sexueel misbruik of eergerelateerd geweld. Omdat het gezinssysteem vaak ongezond is, wordt het geweld niet altijd als abnormaal ervaren en in stand gehouden door de betrokkenen. 

Soorten van huiselijk geweld 

Er zijn een aantal vormen van huiselijk geweld van elkaar te onderscheiden. Wij zetten ze op een rijtje. 

Partnergeweld

De meest voorkomende vorm van huiselijk geweld vindt plaats tussen partners. Je kan hierbij denken aan psychische en fysieke mishandeling maar ook aan bedreiging of stalking. In veel gevallen is er een afhankelijkheidsrelatie tussen het slachtoffer en de dader waardoor het geweld in stand gehouden wordt en moeilijk doorbroken kan worden. Partnergeweld brengt veel schade teweeg bij het slachtoffer maar ook bij mogelijk betrokken kinderen die het geweld zien. Dit kan blijvende schade opleveren waardoor de kans op herhaling van geweld in het verdere leven groot is.

Kindermishandeling

Het woord zegt het al, kindermishandeling is het emotioneel of fysiek mishandelen van een kind. Dit kan ook in de vorm van teveel controle willen hebben of juist het kind verwaarlozen. Wanneer een kind mishandeld wordt is er een grote kans op schade in de emotieregulatie en cognitie. Deze schade kan in het verdere leven veel problemen veroorzaken zoals gedragsproblemen, hechtingsstoornissen, emotieregulatiestoornissen etc. Wanneer een kind niet zelf mishandeld is maar geweld heeft ervaren tussen ouders kan deze schade net zo groot zijn. 

Eergerelateerd geweld

Eergerelateerd geweld wordt door daders ingezet om de familie-eer te beschermen. Een gedwongen abortus, een verplicht huwelijk of verstoting vallen allemaal onder eergerelateerd geweld. Eergerelateerd geweld heeft vaak te maken met een cultureel perspectief en kan enorme schade, of zelfs de dood, tot gevolg hebben. 

Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling komt voor in de huiselijke kring maar kan bijvoorbeeld ook voorkomen in zorginstellingen. Je kan hierbij denken aan fysieke en mentale mishandeling maar ook aan financiële uitbuiting. Helaas is ouderenmishandeling de laatste jaren toegenomen. 

Veilig Thuis

Word jij mishandeling of heb je een vermoeden dat iemand anders in gevaar is? Dan kan je dit anoniem melden bij Veilig Thuis; het meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook kan Veilig Thuis ondersteuning en advies geven. Het kan nooit kwaad om te bellen en de situatie voor te leggen, wanneer je twijfelt. Beter een keer teveel gebeld, dan helemaal niet. Medewerkers van Veilig Thuis staan dag en nacht klaar om jou te woord te staan. Daarna wordt er samen met jou gekeken hoe de situatie verder aan te pakken. Bel gratis 0800-2000 wanneer je iemand van Veilig Thuis wilt spreken. 

Spread the love